Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.910 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  82.  [Wyłączenie wymogu powołania rady szkoły lub placówki]
1.  Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3.
2.  W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.