[Prawa i obowiązki nauczycieli - odesłanie] - Art. 6. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Prawa i obowiązki nauczycieli - odesłanie] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  6.  [Prawa i obowiązki nauczycieli - odesłanie]

Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), z zastrzeżeniem art. 16.