[Obowiązki nauczyciela] - Art. 5. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Obowiązki nauczyciela] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  5.  [Obowiązki nauczyciela]

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.