[Obowiązek szkolny] - Art. 35. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Obowiązek szkolny] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  35.  [Obowiązek szkolny]
1. 
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. 
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.