[Filtrowanie internetu] - Art. 27. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Filtrowanie internetu] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  27.  [Filtrowanie internetu]

Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.