[Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne] - Art. 17. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  17.  [Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne]
1. 
(uchylony).
2. 
Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.