[Wspieranie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży] - Art. 167. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 167. - [Wspieranie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  167.  [Wspieranie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży]

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wspierać działania z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w tym poprzez ich dofinansowanie, z uwzględnieniem rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.