[Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów] - Art. 12. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  12.  [Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów]

Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).