[Roszczenia przysługującego poszkodowanemu w związku z bezprawnym oddziaływaniem na środowisko] - Art. 323. - Prawo ochrony... - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 323. - [Roszczenia przysługującego poszkodowanemu w związku z bezprawnym oddziaływaniem na środowisko] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  323.  [Roszczenia przysługującego poszkodowanemu w związku z bezprawnym oddziaływaniem na środowisko]
1. 
Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie.
2. 
Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna.