Art. 321b. - [Podział przychodów z opłaty emisyjnej między Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2556 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  321b.  [Podział przychodów z opłaty emisyjnej między Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]

Opłata emisyjna stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), z tym że kwota stanowiąca 95% opłaty emisyjnej stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota 5% tej opłaty - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.