[Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego] - Art. 237. - Prawo ochrony środowiska. - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 237. - [Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r. do: 3 czerwca 2022 r.
Art.  237.  [Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego]

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.