[Definicja zgromadzenia i zgromadzenia spontanicznego] - Art. 3. - Prawo o zgromadzeniach. - Dz.U.2022.1389 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Definicja zgromadzenia i zgromadzenia spontanicznego] - Prawo o zgromadzeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1389 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  3.  [Definicja zgromadzenia i zgromadzenia spontanicznego]
1. 
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2. 
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.