Art. 2. - [Stosowanie przepisów dotyczących jednostek wojskowych i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2250 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  2.  [Stosowanie przepisów dotyczących jednostek wojskowych i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej]

Do sądów wojskowych oraz żołnierzy pełniących służbę w tych sądach mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostek wojskowych i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.