Art. 99. - [Prawo do używania tytułu przez sędziego w stanie spoczynku] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  99.  [Prawo do używania tytułu przez sędziego w stanie spoczynku]

Sędzia w stanie spoczynku może używać dotychczasowego tytułu z dodaniem wyrazów "w stanie spoczynku".