Art. 93. - [Urlop dla poratowania zdrowia] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  93.  [Urlop dla poratowania zdrowia]
§  1. 
Sędziemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli leczenie to wymaga powstrzymania się od pełnienia służby.
§  2. 
Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy.
§  3. 
Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwości.
§  4. 
W przypadku odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia sędziemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy odwołanie do Sądu Najwyższego.