[Nadzór administracyjny nad działalnością sądów] - Art. 9. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. - Dz.U.2023.217 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 9. - [Nadzór administracyjny nad działalnością sądów] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  9.  [Nadzór administracyjny nad działalnością sądów]

Nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 1, sprawuje Minister Sprawiedliwości, na zasadach określonych w dziale I rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).