Art. 83. - [Czas pracy sędziego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  83.  [Czas pracy sędziego]

Czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań.