Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  82.  [Obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem; strzeżenie powagi stanowiska i godności urzędu]
§  1. 
Sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.
§  2. 
Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
§  3. 
(uchylony).