Art. 80b. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. - Dz.U.2023.217 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 80b. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  80b. 

(utracił moc).