Art. 60. - [Rozpatrywanie kandydatur przez Krajową Radę Sądownictwa] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  60.  [Rozpatrywanie kandydatur przez Krajową Radę Sądownictwa]

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje kandydatury na stanowiska sędziów sądów powszechnych, w trybie określonym w odrębnej ustawie.