Art. 42. - [Jawność postępowania] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  42.  [Jawność postępowania]
§  1. 
Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym.
§  3. 
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw.