Art. 167. - [Okoliczności wyłączające powołanie ławnika do pełnienia obowiązków] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  167.  [Okoliczności wyłączające powołanie ławnika do pełnienia obowiązków]
§  1. 
W czasie trwania kadencji nie powołuje się ławnika do pełnienia obowiązków w przypadku:
1)
ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór;
2)
wszczęcia postępowania o odwołanie ławnika - do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiocie odwołania;
3)
wszczęcia przeciwko ławnikowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
§  2. 
W razie zniesienia sądu, ośrodka zamiejscowego lub wydziału zamiejscowego - ławnicy tych jednostek stają się ławnikami sądów, które przejmują kompetencje zniesionych jednostek.