Art. 156. - [Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądów - odesłanie] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  156.  [Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądów - odesłanie]

Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądowych oraz ich obowiązki i prawa określają odrębne przepisy.