Art. 133. - [Koszty postępowania dyscyplinarnego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  133.  [Koszty postępowania dyscyplinarnego]

Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Państwa.