Art. 109b. - [Obwieszczenie o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z urzędu] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  109b.  [Obwieszczenie o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z urzędu]

O prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z urzędu Minister Sprawiedliwości obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".