[Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego] - Art. 212. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 212. - [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 30 września 2022 r.
Art.  212.  [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego]

Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.