[Uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych] - Art. 180. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 180. - [Uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  180.  [Uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych]
1. 
Dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez:
1)
dyrektora NAWA - w przypadku stopni nadanych przez uczelnie;
2)
Prezesa PAN - w przypadku stopni nadanych przez instytuty PAN oraz przez instytuty międzynarodowe;
3)
ministra nadzorującego instytut badawczy - w przypadku stopni nadanych przez instytuty badawcze.
2. 
Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata.