[Ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej] - Art. 105. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  105.  [Ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej]

Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.