Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.450 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2021 r. do: 19 maja 2021 r.
Art.  81a.  [Warunki dopuszczalności wymiany drogomierza]

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.