Art. 80za. - [Wniosek o wydanie nowych blankietów lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych w miejsce utraconych] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1047 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  80za.  [Wniosek o wydanie nowych blankietów lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych w miejsce utraconych]

W przypadku gdy w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów doszło do utraty lub zniszczenia:

1)
blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub
2)
profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

- 145  podmiot uprawniony może złożyć staroście wniosek o wydanie za opłatą nowych blankietów w liczbie odpowiadającej liczbie blankietów utraconych lub zniszczonych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

145 Art. 80za część wspólna zmieniona przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.