Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1990 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  80bc.  [Termin wprowadzenia danych do ewidencji]

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.