[Zakaz powierzenia zadań i kompetencji gminom] - Art. 80. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Zakaz powierzenia zadań i kompetencji gminom] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  80.  106 [Zakaz powierzenia zadań i kompetencji gminom]

 Zadania i kompetencje określone w art. 73 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 1, art. 74a ust. 1, art. 75, art. 78a ust. 1, art. 79 ust. 12 i art. 80t ust. 2 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy miasta stołecznego Warszawy.

106 Art. 80 zmieniony przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.