[Zachowanie ważności dokumentów, tablic i znaków pojazdu] - Art. 79c. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 79c. - [Zachowanie ważności dokumentów, tablic i znaków pojazdu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  79c.  105 [Zachowanie ważności dokumentów, tablic i znaków pojazdu]

 W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność.

105 Art. 79c zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.