[Opłaty stanowiące dochód powiatu] - Art. 78b. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 78b. - [Opłaty stanowiące dochód powiatu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  78b.  [Opłaty stanowiące dochód powiatu]

Opłata za wydanie:

1) 103
 dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników, o których mowa w art. 75 ust. 2,
2) 104
 (uchylony),
3)
decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ust. 3,
4)
decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w art. 80t ust. 2

- stanowi dochód powiatu.

103 Art. 78b pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.
104 Art. 78b pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.