Art. 77. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  77.  99

 (uchylony).

99 Art. 77 uchylony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.