[Pojazdy podlegające potwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych] - Art. 70zt. - Prawo o ruchu... - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zt. - [Pojazdy podlegające potwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zt.  [Pojazdy podlegające potwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych]
1. 
Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu określonych w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, potwierdza się świadectwem dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
2. 
Dopuszczeniu indywidualnemu WE pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1 i N1, o którym mowa w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu.