[Upoważnienie jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu lub wyposażenia; koszty kontroli] -... - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zi. - [Upoważnienie jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu lub wyposażenia; koszty kontroli] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zi.  [Upoważnienie jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu lub wyposażenia; koszty kontroli]
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, może upoważnić jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
2. 
W przypadku upoważnienia jednostki uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 70zh ust. 1 pkt 2, koszty tej kontroli pokrywa producent, jeżeli wynik kontroli potwierdzi uzyskane informacje o zastrzeżeniach.