[Zapewnienie producenta o zgodności produkcji wyposażenia z warunkami zezwolenia] - Art. 70zg. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zg. - [Zapewnienie producenta o zgodności produkcji wyposażenia z warunkami zezwolenia] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zg.  [Zapewnienie producenta o zgodności produkcji wyposażenia z warunkami zezwolenia]
1. 
Producent jest obowiązany zapewnić, że przedmiot wyposażenia lub część przeznaczone do wprowadzenia do obrotu będą produkowane zgodnie z warunkami stanowiącymi podstawę do wydania zezwolenia.
2. 
Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie właściwego organu kontroli dokumenty potwierdzające przeznaczenie produkowanych przedmiotów wyposażenia i części.