[Przekazanie informacji o zastrzeżeniach organowi państwa, które wydało świadectwo homologacji] - Art. 70x. - Prawo o ruchu... - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70x. - [Przekazanie informacji o zastrzeżeniach organowi państwa, które wydało świadectwo homologacji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70x.  [Przekazanie informacji o zastrzeżeniach organowi państwa, które wydało świadectwo homologacji]

W przypadku otrzymania informacji o zastrzeżeniach do pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego niezwłocznie przekazuje te informacje do właściwego organu państwa, które wydało świadectwo homologacji typu WE.