[Wyłączenie obowiązku uzyskania świadectwa homologacji] - Art. 70e. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70e. - [Wyłączenie obowiązku uzyskania świadectwa homologacji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70e.  [Wyłączenie obowiązku uzyskania świadectwa homologacji]

Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu nie dotyczy pojazdu:

1)
kategorii M1, przeznaczonego do zawodów sportowych;
2)
kategorii L:
a)
przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne,
b)
przeznaczonego do zawodów sportowych;
3)
kategorii T przeznaczonego do prac leśnych obejmującej:
a)
ciągnik zrywkowy i ciągnik z przednim systemem załadowczym,
b)
pojazd skonstruowany na ramie sprzętu do prac ziemnych.