[Rodzaje świadectw homologacji] - Art. 70c. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70c. - [Rodzaje świadectw homologacji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70c.  [Rodzaje świadectw homologacji]

Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych następuje przez wydanie dla:

1)
pojazdu:
a)
świadectwa homologacji typu WE pojazdu,
b)
świadectwa homologacji typu pojazdu;
2)
przedmiotu wyposażenia lub części:
a)
świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części,
b)
świadectwa homologacji typu EKG ONZ;
3)
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.