Art. 68a. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 68a. - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  68a. 

(uchylony).