Art. 47. - [Zatrzymanie lub postój na chodniku] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.450 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2021 r. do: 7 grudnia 2021 r.
Art.  47.  [Zatrzymanie lub postój na chodniku]
1. 
Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1)
na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2)
szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3)
pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2.  44
 Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
3.  45
 Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.
44 Art. 47 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.720) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 maja 2021 r.
45 Art. 47 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.720) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 maja 2021 r.