[Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi] - Art. 43. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  43.  [Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi]
1. 
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.
2. 
(uchylony).
3.  76
 Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi dla pieszych.
76 Art. 43 ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.