[Poruszanie się niewidomych; biała laska] - Art. 42. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Poruszanie się niewidomych; biała laska] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  42.  [Poruszanie się niewidomych; biała laska]

Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.