Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.450 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2021 r. do: 31 maja 2021 r.
Art.  40.  [Używanie kasków ochronnych]
1.  Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.