[Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności)] - Art. 4. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności)] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  4.  [Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności)]

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.