[Zakazy jazdy wierzchem. Prowadzenie luzem zwierzęcia] - Art. 36. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Zakazy jazdy wierzchem. Prowadzenie luzem zwierzęcia] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  36.  [Zakazy jazdy wierzchem. Prowadzenie luzem zwierzęcia]
1. 
Zabrania się jazdy wierzchem:
1)
bez uzdy;
2)
obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3)
po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4) 71
 po drodze o nawierzchni twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5) 72
 po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2. 
Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
71 Art. 36 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
72 Art. 36 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.