[Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt] - Art. 35. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  35.  [Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt]
1. 
Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.
2. 
Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.