[Obowiązki kierującego urządzeniem transportu osobistego] - Art. 33b. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 33b. - [Obowiązki kierującego urządzeniem transportu osobistego] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  33b.  [Obowiązki kierującego urządzeniem transportu osobistego]
1.  66
 Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
2.  67
 Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.
3. 
Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
1)
ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2)
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3)
czepiania się pojazdów;
4) 68
 jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów.
66 Art. 33b ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
67 Art. 33b ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
68 Art. 33b ust. 3 pkt 4 dodany przez art. 7 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.